OSGBpro Sunucu

SKU
OSGBpro-sunucu
En düşük ₺10.800,00
stokta mevcut

(Kendi alan adını kullanmak isteyen OSGB ler için)

OSGBpro online İSG yönetim çözümüdür, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için gerekli kayıtların tutulmasını ve raporlanmasını sağlar, aynı zamanda OSGB ler ile müşterileri arasında evrak yönetimini kolaylaştırır.

Ereçete kullanımı, ibys veri gönderimini sağlar, detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirisiniz.

Genel Özelikler

  • OSGBpro Kurulum gerektirmez, yedekleme, güncelleme, güvenlik, virüs vb. bilgisayar problemleri ile uğraştırmaz
  • Kullanıcı dostutur, kolayca verileri girip kaydedin, siz ve yetkilendirilen herkes her yerden yetki seviyesine göre sistemi kullanabilir
  • Mevzuat ve yönetmelik değişikliklerine %100 uyumlu ve en hızlı güncellenen sistemdir.
  • Cihaz bağımsızdır, her türlü bilgisayar, android, tablet, telefon ile sorunsuz çalışır.
  • Hiyerarşik yetkilendirmeyi destekler, her kullanıcı için farklı yetkiler tanımlanabilir, (bilgi gizliliği bizim için çok önemli)
  • Periyodik hatırlatmalar, takvim, ajanda sistemi, email hatırlatma sistemi ile tüm işlemlerin takibini sizin için yapar.

Şube Otomasyon

OSGBpro Sunucu çok lokasyonu olan işletmelerin şubeleri ile arasındaki veri trafiğini kolaylaştırır, şube/şantiye vb.  almış oldukları hizmetlerden oluşan tüm dökümanlara kendi kullanıcı bilgileri ile erişebilirler, dosyaları web ortamından indirebilirler, çalışan kayıtlarını güncelleyebilirler

Hiyerarşi

OSGBpro yetkili yönetici hesabı ve onun tanımladığı uzman, hekim ve diğer iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri hesapları bulunur. Yönetici hesabı diğer hesapların yetkilerini düzenleyebilir. Uzman ve Hekimlere görev tanımlayabilir ve bu görevlerin takibini yapabilir. 

Güncel

OSGBpro kanun ve yönetmeliklere göre sürekli güncellenir. Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda geliştirilir. Yönetmeliklere göre eklenmesi gereken yeni özellikler sisteme eklenir. Müşterilerimizin verileri güncel hale getirilir.

Modüler

OSGBpro e-reçete, sms sistemi, online eğitim sistemi gibi ek özellikler modülerdir.  İhtiyaca göre eklenebilir.

Bilgilendirme

OSGBpro isg profesyonellerine işe giriş çıkışları, geçerlilik süresi sonuna yaklaşan periyodik işlemler ve yapılmayan işlemlerle ilgili bilgileri email ile gönderir. Kontrol panelinde yapılması gereken işlemlerle ilgili uyarı görüntüler. IBYS sistemi ile ilgili kayıtları saklar ve yenileme tarihleriyle ilgili uyarıları yapar. 

Masaüstü Özel API 

API Yazılımı OSGBpro e-Reçete/Medula ve İBYS web servislerine veri gönderiminde kullanıcı imzası yerine geçen eimza cihazlarıyla haberleşmek, verilerin güvenli şekilde transfer edilmesini sağlamak için lisanslı bir API yazılımı kullanmaktadır. Bu yazılım abonelik süresince ücretsiz sağlanmaktadır.

Modüller

Risk Değerlendirme Sistemi: OSGBpro Akıllı risk değerlendirme sistemi içinde matris ve kinney,5x5 risk değerlendirme metodları, 3000 hazır madde, Çalışma Bakanlığının yayınladığı birçok çeki listesi analiz sistemi mevcuttur. Yapılan Risk değerlendirmeleri diğer firmalar için kopyalanabilir.

Çalışan Eğitimleri: OSGBpro da çalışanlara verilen birçok eğitim kolayca yönetilebilir, toplu bilgilendirme yapılabilir, eğitim anında katılıp katılmayanlar tespit edilerek sisteme kaydedilebilir, eğitime katılanlara sertifika bastırılabilir. 

Kurul Toplantıları : Kurul Toplantıları kolayca yönetilebilir, katılımcılar ve gündem oluşturulabilir, katılımcılara toplu bilgilendirme yapılabilir, gündem maddeleri, sonuçlara göre değerlendirilebilir, görüşülmeyen konular için ise başka bir toplantıya maddeler aktarılabilir.

DÖF Kayıtları: Uzmanlar tesis ziyaretlerinde ya da sahada Düzenleyici Önleyici Faaliyet kaydı oluşturabilirler, kayıtların öncesi ve sonrası için görsel ekleyebilirler, diledikleri DÖF kayıtlarını risk değerlendirmesine otomatik ekleyebilirler. 

Çalışan Sağlık Kayıtları: Hekimler işyeri çalışanlarıyla ilgili gerçekleştirdikleri, hizmetleri, muayene kayıtları, revir kayıtları tutabilir, çalışanların kartlarına işleyebilir, daha sonra bu kayıtları güncelleyebilirler.  Bu kayıtlara sadece hekim hesabı kullanıcıları erişebilir.

e-Reçete : Sağlık Bakanlığından şifre almış ve yetkilendirilmiş hekimler OSGBpro e-Reçete sistemini kullanabilirler. Mevcut medula tanı teşhis kodları (ICD-10) nı taratarak seçilen tanıya göre bir ya da birden çok tanıyı kaydederek, Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi (https://www.its.gov.tr/) üzerinde yayınlanan güncel ilaç veri tabanında yayınlanan ilaçlar üzerinden arama yaparak ilaç ekleyebilirler. Oluşturulan reçeteler osgbpro veri tabanında tutulur. Oluşturulan reçete kayıtları istenildiği zaman (e-imza token cihazları bilgisayar sistemine takılı durumdayken) otomatik imzalanarak Medula e-Reçete sistemine gönderilebilir, reçete kayıtları aynı zamanda çalışan sağlık kartına da işlenir. Mevcut reçeteler incelenebilir, yanlış oluşturulmuş kayıtlar silinebilir. 

İBYS: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi  (https://ibys.csgb.gov.tr/) ne veri gönderilmesini sağlayan modüldür. Bu servislere halen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının işyeri çalışanlarının eğitimleri ile ilgili gerçekleştirdikleri, yüz yüze ya da online eğitimlerin bilgilerini, kaydedilmesini sağlayabilirler, hizmet verdikleri işyerlerindeki zorunlu eğitimleri ve süresini takip edebilirler. İlerleyen süreçte tehlike kaynakları, işe giriş muayeneleri gibi diğer bilgilerinde bu servislere online gönderilmesi müdürlüğün yayınladığı eylem planında bulunmaktadır.

Tüm Fonksiyonlar

Şirket Tanımlama
Şirket Çalışanları
Personel Yönetimi
Kişisel Ajanda, Takvim, Notlar
Risk Analizleri
Kaza Tutanakları
Tehlike Bildirimleri
İSG Kurulları
Kurul Toplantıları
Çalışma Planları
Tespit ve Öneriler
Şirket Departmanları
Ekipman ve Donanımlar
Ramak Kala Formları
İzin Formları
Düzenleyici Önleyici Faaliyet
Ortam Ölçümleri
Tatbikatlar
Acil Durum Ekipleri
Personel Aşıları
Ecza Deposu
Çalışana Verilen İlaçlar
Eğitim Takip Sistemi
İstirahatler
Meslek Hastalıkları
Kişisel Maruziyet Ölçümleri
Revir Kayıtları
Muayeneler
Çalışan Uygunluk Durumu
E-Posta Sistemi
Değerlendirmeniz
Bu ürünle ilgilenenler aşağıdaki ürünleride incelediler
OSGBpro
OSGBpro
En düşük ₺4.500,00
OSGBpro Sunucu Pro
OSGBpro Sunucu Pro
En düşük ₺16.800,00